โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวการประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมสหวิทยาเขตวังจันทน์ปีการศึกษา2556

  การประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมสหวิทยาเขตวังจันทน์ปีการศึกษา...
  การประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมสหวิทยาเขตวังจันทน์ปีการศึกษา2556

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมวันเยาวชนและวันสันติภาพโลก ประจำปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมวันเยาวชนและวันสันติภาพโลกประจำปีการศึกษา...
  กิจกรรมวันเยาวชนและวันสันติภาพโลก ประจำปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา...
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว春节快乐 กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2566

  春节快乐กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา2566...
  春节快乐 กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่...
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง

  โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนโรงเรียนจ่า...
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี 2566

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่71...
  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมสอนเสริม A-Level ปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมสอนเสริมALevelปีการศึกษา2566...
  กิจกรรมสอนเสริม A-Level ปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมเปิดบ้าน gifted ม.ปลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ

  กิจกรรมเปิดบ้านgiftedม.ปลายเพื่อส่งเสริมและ...
  กิจกรรมเปิดบ้าน gifted ม.ปลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการรับนิเทศติดตามโครงงานห้องเรียนคุณธรรมครั้งที่2 ปีการศึกษา 2566

  การรับนิเทศติดตามโครงงานห้องเรียนคุณธรรมครั้งที่...
  การรับนิเทศติดตามโครงงานห้องเรียนคุณธรรมครั้งที่2 ปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยเนื่องในวันทหารผ่านศึก...
  กิจกรรมจิตอาสา"เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยเนื่องในวันทหารผ่านศึก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

  การประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2566...
  การประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ม.1

  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยปีการศึกษา2566ม.1...
  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ม.1

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์...
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการมอบทุนการศึกษาโดยคุณเมตตา อิศราภรณ์ และคุณครูวิชิตา นิลกำแหง

  การมอบทุนการศึกษาโดยคุณเมตตาอิศราภรณ์และคุณครู...
  การมอบทุนการศึกษาโดยคุณเมตตา อิศราภรณ์ และคุณครูวิชิตา นิลกำแหง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวงานกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566-2567 การทำ EM ball

  งานกิจกรรมวันดินโลกประจำปี25662567การทำ...
  งานกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566-2567 การทำ EM ball

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 184 รายการ