โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา ช่างปฏิบัติการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา ช่างปฏิบัติการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุคต์ใช้การประเมิน    รูปแบบของเคริกแพทริค (KIRKPATRICK)   โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

  การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน...
  การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุคต์ใช้การประเมิน รูปแบบของเคริกแพทริค (KIRKPATRICK) โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือตอนล่าง

  กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นศูนย์เครือข่ายพัฒนา...
  กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือตอนล่าง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโรงเรียนจ่านกร้อง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567

  โรงเรียนจ่านกร้องส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดเยาวชน...
  โรงเรียนจ่านกร้อง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกองเนตรนารี โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2566

  กองเนตรนารีโรงเรียนจ่านกร้องได้รับรางวัล...
  กองเนตรนารี โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประชุมกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมกรรมการชมรมครูผู้ปกครองครั้งที่12566...
  การประชุมกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี...
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2566

  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2566...
  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการแข่งขันกระบี่กระบองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  การแข่งขันกระบี่กระบองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช...
  การแข่งขันกระบี่กระบองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีมอบรางวัล Best Practice ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  พิธีมอบรางวัลBestPracticeด้านนวัตกรรมการจัด...
  พิธีมอบรางวัล Best Practice ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม...
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
  พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2566...
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร

  โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร...
  โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องผลการสอบสัมภาษณ์...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 184 รายการ