โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
ผู้อำนวยการ
นายเสกสันต์  ทองม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจ่านกร้องได้รับรางวัลชนะเลิศการ...
โรงเรียนจ่านกร้องได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ระดับเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนจ่านกร้องเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จ...
โรงเรียนจ่านกร้องเข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีอันดับ...
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี อันดับ 1-10 (TOP TEN) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน90ชุดebidding...
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 90 ชุด (e-bidding)
วีทีอาร์เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทาง
วีทีอาร์ประมวลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีจ่า
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีม่วง[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีแสด[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีแดง[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีฟ้า[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีเขียว[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีเหลือง[JRsportday
JeTaimeLaraFabianICoverครีม
JR.SportGames2022