โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
ผู้อำนวยการ
นายเสกสันต์  ทองม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูโรงเรียนจ่านกร้อง...
ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ...
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์เรื่อง...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร ประกอบเพื่อการรื้อถอน จำนวน ๘ รายการ ของโรงเรียนจ่านกร้อง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน90ชุดebidding...
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 90 ชุด (e-bidding)
วีทีอาร์เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทาง
วีทีอาร์ประมวลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีจ่า
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีม่วง[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีแสด[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีแดง[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีฟ้า[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีเขียว[JRsportday
เชียร์ลีดเดอร์คณะสีเหลือง[JRsportday
JeTaimeLaraFabianICoverครีม
JR.SportGames2022