โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
ผู้อำนวยการ
นายเสกสันต์  ทองม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องประกาศผล...
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ๑๐๑ล.๒๗...
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความพอเพียง...
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model
ยังไม่มีข้อมูล
JR.SportGames2022
WelcometoJRS.
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนจ่านกร้อง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
VTR.งานเกษียณอัญมณีแห่งเสมาคารวะ
KENDIMShortFilm2020รางวัลดวงกมลลิ่ม
VTR.งานเกษียณเกษียณสุขเกษมศานต์จ่า
ActiveLearninglการจัดการเรียนรู้แบบ
theLadyศรัทธาแห่งขุนเขา[หนังสั้นชนะเลิศระดับชาติ]