โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวจิรภัทร  บุญเรือง
 • ครูชำนาญการ
 • นายณัฐพล  น้อยเลิศ
 • ครูผู้ช่วย
 • นายวรวิช  หล้าจังของ
 • ครูอัตราจ้าง
 • นางงามจิต  จันทร์เดช
 • ครูอัตราจ้าง