โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวประกาศผล ม.4 ประเภทโควต้า โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565

  ประกาศผลม.4ประเภทโควต้าโรงเรียนจ่านกร้อง...
  ประกาศผล ม.4 ประเภทโควต้า โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.พ. 2565

  ปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1418...
  ปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.พ. 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมสอนเสริมGAT/PAT/O-NET โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมสอนเสริมGATPATONETโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
  กิจกรรมสอนเสริมGAT/PAT/O-NET โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...
  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการอบรม อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

  โครงการอบรมอย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน...
  โครงการอบรม อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมการอบรมเรื่อง “โครงงาน STEM Project”

  กิจกรรมการอบรมเรื่องโครงงานSTEMProject...
  กิจกรรมการอบรมเรื่อง “โครงงาน STEM Project”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน.

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือก...
  พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน.

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

  รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
  รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 184 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  12