โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : ผู้บริหารโรงเรียน
  ผู้บริหารโรงเรียน
 • นายเสกสันต์  ทองม่วง
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 3456
 • อีเมล : janokrong@jr.ac.th
 • นางภัททิรา  ลัดดากลม
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 5743
 • อีเมล : pattira.la@jr.ac.th
 • นายปวี  รวิกานนท์
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5525 2049
 • อีเมล : jr@jr.ac.th
 • นางสาวนวลนภา  พระพรหม
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 3456
 • อีเมล : jr@jr.ac.th
 • นาวสาวศศิภา  อุตม์อ่าง
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5525 8420
 • อีเมล : jr@jr.ac.th