โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อสอบถาม
  23/17 ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 Tel. 0-5524-5743
  เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
  1) 0 5525 2049 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  2) 0 5524 3456 สำนักอำนวยการ
  3) 0 5525 8420 กลุ่มบริหารวิชาการ และงานทะเบียน