โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวกิจกรรมสอนเสริมGAT/PAT/O-NET โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมสอนเสริมGATPATONETโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
  กิจกรรมสอนเสริมGAT/PAT/O-NET โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...
  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการอบรม อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

  โครงการอบรมอย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน...
  โครงการอบรม อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมการอบรมเรื่อง “โครงงาน STEM Project”

  กิจกรรมการอบรมเรื่องโครงงานSTEMProject...
  กิจกรรมการอบรมเรื่อง “โครงงาน STEM Project”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน.

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือก...
  พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน.

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

  รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
  รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 22 รายการ