โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : งานแนะแนว
  งานแนะแนว
 • นายปิยพงษ์  อินทร์จักร์
 • ครูผู้ช่วย
 • หัวหน้างานแนะแนว
 • นางสาววิมลรัตน์  พูลหน่าย
 • ครู
 • นายสาริศ  กาญจนประเทศ
 • ครูอัตราจ้าง