โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
  • หน้าแรก
  • /
  • O17รายงานผลการสำรวจ...
  • O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.พลอต
    **เป็นการแสดงผลแบบ Realtime หากต้องการทราบผลปัจจุบัน ให้ Refresh Browser และรอจนกว่าหน้าเว็บไซต์จะโหลดข้อมูลเสร็จสิ้น**
    1.กลุ่มบริหารวิชาการ    ทำแบบสอบถาม2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล   ทำแบบสอบถาม3. กลุ่มบริหารทั่วไป    ทำแบบสอบถาม4.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน    ทำแบบสอบถาม