โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย  เตจะต๋า
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายเบญจมินทร์  เฟอร์เรีย
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสิริณดา  เจริญชอบ
 • ครู
 • นางสาววรรณกานต์  คันธี
 • ครู
 • นายปมณฑ์  จันทา
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสาวจันทร์นิภา  เชื้อนุ่น
 • ครูผู้ช่วย