โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวการรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ JOB OPPORTUNITY Announced of JANOKRONG School Full Time Native English Teacher

  การรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษJOBOPPORTUNITY...
  การรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ JOB OPPORTUNITY Announced of JANOKRONG School Full Time Native English Teacher

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแจ้งผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน...
  แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแจ้งผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  แจ้งผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูต่างชาติ...
  แจ้งผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงานและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างปฏิบัติงานและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการ

  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง...
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการตำแหน่งช่างปฏิบัติงานและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตั้งแต่ 19-24 เมษายน 2566 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนจ่านกร้อง เวลา 9.00-15.00 น.

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการตำแหน่งช่างปฏิบัติงานและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตั้งแต่ 19-24 เมษายน 2566 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนจ่านกร้อง เวลา 9.00-15.00 น.

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องประกาศผลผู้ชนะ...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ

  การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ๑๐๑ล.๒๗พิเศษ...
  การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model

  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความพอเพียงตาม...
  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงาน...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเ...
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์1ตำแหน่งตาม...
  ประกาศจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด1ตำแหน่งตามรายละเอียด...
  ประกาศจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด...
  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
  1
  2
  3