โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร ประกอบเพื่อการรื้อถอน จำนวน ๘ รายการ ของโรงเรียนจ่านกร้อง

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์เรื่องขายทอดตลาด...
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร ประกอบเพื่อการรื้อถอน จำนวน ๘ รายการ ของโรงเรียนจ่านกร้อง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างเหมาบิการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างเหมาบิการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป

  ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ...
  ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องแจ้งรายชื่อผู้...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง  เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องรับสมัครบุคคลผู้ปฏิบัติงาน...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ผลการคักเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกวิชาสังคมศึกษา

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องผลการคัก...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ผลการคักเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกวิชาสังคมศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง...
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ครูอัตราจ้าง(วิชาสังคมศึกษา)

  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องเรื่องครูอัตราจ้าง...
  ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง ครูอัตราจ้าง(วิชาสังคมศึกษา)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการงดใช้อาคารเรียน 1

  การงดใช้อาคารเรียน1...
  การงดใช้อาคารเรียน 1

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

  การรับมอบตัวนักเรียนม.1และม.4ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา...
  การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...
  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6

  การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานONETม.6...
  การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3ม.6ประจำปีการศึกษา2566...
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 182 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9