โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6
  • เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
    เมื่อ 05/03/2024 15:19:49
  • เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจ่านกร้องได้จัดให้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6