โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • รางวัลรองชนะเลิศอัน...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 การประกวดเต้น Cover Dance ในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซ่า
 • เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  เมื่อ 25/01/2024 10:58:47
 • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 การประกวดเต้น Cover Dance ในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซ่า

  รายชื่อนักเรียน ทีม Lelys (เลอลิส) ได้แก่

  1. เด็กชายกิตติกร ไล้ทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

  2. เด็กหญิงกวินธิดา มีพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

  3. เด็กชายคณพศ คงเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

  4. เด็กชายกรภัทร ทองจุ้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11

  5. เด็กหญิงจิดาภา ศิริโชติสกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11

  6. เด็กหญิงชนิดาภา คงภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12

  7. เด็กหญิงนภัสอร ไกรสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12

  ฝึกซ้อมและดูแลโดย

  ครูพรทิพย์ แสงแก้ว

  ครูณัฐพล น้อยเลิศ

  ครูนิติพงษ์ สกุณา