โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • โรงเรียนจ่านก...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนจ่านกร้อง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567
 • เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  เมื่อ 25/08/2023 10:35:53
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจ่านกร้อง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ดุสดินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 นางสาวนัทญ่า ฝ้ายเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 และนายอภินันท์ เจ๊กอร่าม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.7 ผลการคัดเลือกนางสาวนัทญ่า ฝ้ายเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะ Popular Vote ฝ่ายหญิง ไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่