โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • การสอบคัดเลือกเข้า...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
 • เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  เมื่อ 05/03/2024 15:20:59
 • เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจ่านกร้องได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)