โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร
  คณะผู้บริหารโรงเรียน
 • นายเมธี  ศรีรันต์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นายมนูญ  บุบผาพ่วง
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 • นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสุปัญญา  มงคล
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ
 • นางภัททิรา  ลัดดากลม
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ