ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง การอนุมัติจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แ?...
     
 
   ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง การอนุมัติจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร

           ตามที่โรงเรียนจ่านกร้องได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ งานก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร วงเงินงบประมาณ 395,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 395,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

          คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและผู้เสนอราคาในการสอบราคา  มาเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ตรวจสอบและคัดเลือกผู้เสนอราคาแล้วมีความเห็นดังนี้

1.       ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน จำนวน 1 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด     ศรีกรุง กรุ๊ป (1927) เสนอราคา 395,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้พิจารณาการเสนอราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุง กรุ๊ป (1927) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเปรียบเทียบกับราคากลางแล้ว ปรากฏว่าไม่เกินราคากลาง คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุง กรุ๊ป (1927) ในราคา 395,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เวลาทำงาน 60 วัน กำหนดยืนราคา 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา

          โรงเรียนจ่านกร้องได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุง กรุ๊ป (1927) ซึ่งเสนอราคา 395,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

                                                                                                                                                       นายช่วยชาติ  ตันตระกูล

                                                                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง

 
 
วันที่ : 2014-01-30 14:55:23
ผู้เขียน : จักรวาล ภู่อำ