ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ > การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2563...
     
 
 
   การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2563
การชำระเงินบำรุงการศึกษา
นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
ชำระได้ตั้งแต่
วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563
ยอดเงินค่าบำรุงการศึกษา
1.  2,730 บาท สำหรับห้องเรียนปกติ
2.  5,730 บาท สำหรับห้องเรียนพิเศษ
ช่องทางการชำระเงิน
1. ผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร เฉพาะกรุงไทยเท่านั้น (เสียค่าธรรมเนียม)
2. ชำระเงินสดที่โรงเรียนจ่านกร้อง
หมายเหตุ 
โรงเรียนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และแบบฟอร์มการชำระเงิน
ในช่วงเปิดภาคเรียน

 

 
 
วันที่ : 2020-06-25 16:49:59
ผู้เขียน : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์