ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
 
นายเฉลียว คำดี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
17/01/2021
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
ปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 ด้วยเหตุพิเศษ
วันที่ : 2021-01-03 15:22:17
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศ “ยกเลิกปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ”
วันที่ : 2020-12-22 09:22:26
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดการปิดและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 - การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนจ่านกร้อง
วันที่ : 2020-11-13 18:20:41
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้องว่าด้วยการหยุดเรียนชั่วคราว วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
วันที่ : 2020-09-18 15:17:03 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่องระเบียบโรงเรียนจ่านกร้องว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
วันที่ : 2020-08-17 16:22:35 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
วันที่ : 2016-08-11 08:28:25
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 -ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ : 2015-12-08 15:07:39
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 424ล (ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ) อาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน
วันที่ : 2014-10-13 12:20:20
โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
บันทึกข้อความการขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-11-18 16:01:05
ล่าสุดโดย : จิตรา คำชม
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-06-12 11:02:01
ล่าสุดโดย : ศิริพร ช่วงไชยยะ
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา xud
วันที่ : 2020-01-13 14:24:28
ล่าสุดโดย : นางวราพร อนันตวงศ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แนะนำหนังสือใหม่
วันที่ : 2018-02-06 10:02:07 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ : 2018-02-06 09:58:30 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
อ่านข่าวทั้งหมด... more
จ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562
วันที่ : 2019-08-19 11:14:08
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
E-sport 2019 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
วันที่ : 2019-08-19 10:59:04
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรม ทานาบาตะ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง
วันที่ : 2019-07-25 11:59:27
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรม JR English Camp 2019 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562
วันที่ : 2019-07-25 11:39:27
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง
 
ครูผู้สร้าง ชี้ทางสู่ฝัน
 
เพลง สายใยสายสัมพันธ์ [ สุ จ่านกร้อง ]
 
พระคุณที่สาม (นุ๊ก จ่านกร้อง)
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
24
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 23
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 22
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 21
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
โรงเรียนคุณธรรม
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง