ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
 
นายเฉลียว คำดี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
10/04/2020
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
เลื่อน! การรับสมัครนักเรียน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150
วันที่ : 2020-03-18 13:37:28
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ใน “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (gifted)” โรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-03-10 16:25:48
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1-ปี63)
วันที่ : 2020-03-04 15:51:57
ล่าสุดโดย : งาน สารสนเทศ
เชิญประกวดความสามารถ กิจกรรมโตโยต้าเมืองสองแควสัญจร ครั้งที่ 7
วันที่ : 2020-03-04 11:35:23 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (gifted) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-03-02 11:28:50 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควต้า)
วันที่ : 2020-02-12 10:53:08 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
วันที่ : 2016-08-11 08:28:25
ล่าสุดโดย : alialialiali alialialiali
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 -ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ : 2015-12-08 15:07:39
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 424ล (ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ) อาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน
วันที่ : 2014-10-13 12:20:20
ล่าสุดโดย : alialialiali alialialiali
โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
ล่าสุดโดย : alialialiali alialialiali
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ล่าสุดโดย : alialialiali alialialiali
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา xud
วันที่ : 2020-01-13 14:24:28
ล่าสุดโดย : นางวราพร อนันตวงศ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แนะนำหนังสือใหม่
วันที่ : 2018-02-06 10:02:07
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ : 2018-02-06 09:58:30
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
ขอเชิญร่วมแต่ง "กลอนแปด"
วันที่ : 2017-11-08 10:03:29 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
ร่วมบริจาคหนังสือ แก่โรงเรียนวัดนาเขื่อน
วันที่ : 2017-11-08 10:00:56 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
อ่านข่าวทั้งหมด... more
จ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562
วันที่ : 2019-08-19 11:14:08
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
E-sport 2019 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
วันที่ : 2019-08-19 10:59:04
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรม ทานาบาตะ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง
วันที่ : 2019-07-25 11:59:27
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรม JR English Camp 2019 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562
วันที่ : 2019-07-25 11:39:27
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
ครูผู้สร้าง ชี้ทางสู่ฝัน
 
เพลง สายใยสายสัมพันธ์ [ สุ จ่านกร้อง ]
 
พระคุณที่สาม (นุ๊ก จ่านกร้อง)
 
จำขึ้นใจ(รางวัลของครู) สุ จ่านกร้อง ft. ครูนนท์
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
24
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 23
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 22
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 21
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง