ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกกิจกรรม > การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ...
 
   การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39

วันที่ 15 กันยายน 2556

ณ โรงเรียนจ่านกร้อง

 
จำนวนทั้งหมด 83 ภาพ 1