หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
24/09/2020
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
หน้าแรก > บุคลากร
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
นางวราพร อนันตวงศ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
นางกรองกาญจน์ สิงห์เรือง
ครูชำนาญการ
 
นางสาวศิริลักษณ์ สัญญะ
ครูชำนาญการ
 
นางจารี เมืองแก่น
หัวหน้างานวัดผล
 
นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็ง
หัวหน้างานหลักสูตร
 
นายจักรวาล ภู่อ่ำ
หัวหน้างานสารสนเทศ
 
นางพรรณธนีย์ พงษ์ตระกูล
หัวหน้างานแผนงาน