หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
24/09/2020
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-07-20 12:58:03
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 2020-07-20 10:18:28
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 2020-07-20 10:14:32
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
วันที่ : 2020-01-15 10:52:00
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมฝ่ายบริหารขับเคลื่อนเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4
วันที่ : 2020-01-13 14:49:19
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2563
ประเภท : ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562
ประเภท : รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รางวัลและเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561
ประเภท : รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลและเกียรติยศ ปีการศึกษา 2559
ประเภท : รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลและเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
ประเภท : รางวัลและเกียรติยศ
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2562
ประเภท : ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2561
ประเภท : ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ดูทั้งหมด... more
 
นางวราพร อนันตวงศ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา