หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
24/09/2020
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
หน้าแรก >กิจกรรม
 
 
ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2020-07-20 12:58:03
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 2020-07-20 10:18:28
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 2020-07-20 10:14:32
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
วันที่ : 2020-01-15 10:52:00
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมฝ่ายบริหารขับเคลื่อนเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4
วันที่ : 2020-01-13 14:49:19
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
วันที่ : 2020-01-13 13:40:55
ปรับปรุงล่าสุด : นางวราพร อนันตวงศ์
   
  จำนวนทั้งหมด 6 รายการ 1